1.1 Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest firma Mimoza Sklep z tkaninami Elżbieta Brochacka-Ali, Mahmoud Ali , z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bellottiego 3 , NIP: 526-103-54-60; REGON: 011167792 adres poczty elektronicznej: biuro@mimoza-tkaniny.pl- zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego.

1.2 Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3 Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.4 Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa ) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem:

2. Cel i zakres zbierania danych.

2.1 Przetwarzamy wyłącznie Pani/Pana następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny oraz, jeżeli dotyczy – nazwę i adres prowadzonej działalności gospodarczej, numer KRS i numer NIP.

2.2 Administratorem danych osobowych jest Mimoza Sklep z tkaninami Elżbieta Brochacka-Ali, Mahmoud Ali , z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bellottiego 3 01-022 Warszawa , NIP: 526-103-54-60; REGON: 011167792

2.3 Dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia i utrzymywania konta Kupującego oraz w związku z realizacją umowy sprzedaży poprzez sklep internetowy.

2.4 Dane osobowe będą przechowywane do 2 lat od dnia dezaktywacji konta Kupującego lub do dnia wygaśnięcia wszelkich roszczeń pomiędzy sklepem a kupującym, w zależności od tego, które z terminów nastąpi później. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie umowy na Pani/Pana rzecz.

2.5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia posiadanie konta Użytkownika i dokonywanie zakupów poprzez sklep. Jeżeli zostanie zaznaczony drugi checkbox, dane osobowe będą przetwarzane również w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

2.6 Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, jednakże brak brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od nas.

2.7 Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia wypisania się Pani/Pana z newslettera. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

2.8 Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2.9 Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych,usług kurierskich.

2.10 Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania za pomocą narzędzi tj. Google Analytics, Adwords, Remarketing Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.